Preus

Manteniment Estàndar

Manteniment PRO

25€
40€

Manteniments

AJUST+ENGRASAR+LUBRICAR

 Transmissió

Frens

Direcció

Centrar roda

12€
8€
9€
10€

SUSPENSIÓ / AMORTIDORS

Manteniment amb canvi de retens i oli

Instal·lar Amortidor o forquilla

40€
19€

(No inclòs el material)

Lloguers BTT

Dia complet

9:30 -20:00

Migdia

9:30 -13:30

 
13€
7€